Rapport från intressepolitiska gruppen inom Reumatikerdistriktet

Reumatikerdistriktet Östergötland

Rapport från intressepolitiska gruppen inom Reumatikerdistriktet

Intressepolitiska politiska gruppen (Lars Cöster, Britt Skårstedt & Jan Erik Asp), har under våren 2013 träffat politiker Catarina Engström (MP), Thorbjörn Holmqvist (S), Christoffer Bernsköld (S), Emil Broberg (V), Nicklas Lundström (V) och framfört våra synpunkter/krav på landstinget.

Nu senast den 11 juni med representanter för alliansen (de styrande inom
landstinget) Lasse Pettersson (VL), Marie Morell (M), Göran Gunnarsson (C), LeviEckeskog (KD) och Fredrik Sjöstrand (M). Folkpartiet hade inte möjlighet att närvara.

Vi har framfört krav på ökat budget för biologiska läkemedel till Reumatolog-kliniken för att följa Socialstyrelsens (SoS) riktlinjer för rörelse organens sjukdomar: SoS har rekommenderat att 30 % av de med Ankyloserande Spondylit (AS, Bechterew, Reumatisk ryggsjukdom) bör få behandling med biologiska läkemedel, 20 % av de med psoriasisartrit (PsOA) och Reumatoid artrit (RA). Reumatologkliniken har en budget för detta på 70-80 milj kr.

Av målen uppfylls i Östergötland dessa enbart för RA. För att nå upp till målen för PsOA bör landstinget tillskjuta c:a 4 milj och för AS c:a 35 milj. Detta borde enligt IPG mening ske inom 3 år. Dessutom tillkommer ju nyinsjuknade i dessa sjukdomar varje år. Enligt Alliansen har 10 milj i nya medel tillförts Reumatologen för 2013.

För att kunna genomföra detta behöver Reumatologkliniken också få tillskott av 4 - 6 reumatologtjänster.

Patienter med fibromyalgi som är förtidspensionerade/ålderspensionärer bör få ta del av multimodalrehabilitering som för närvarande bara gäller för yrkesaktiva.

Vi redovisade också Reumatikerdistrikets enkätsresultat angående omhändertagandet av patienter med fibromyalgi.
Omhändertagandet i primärvården av dessa måste förbättras. Vissa vårdcentraler tar dåligt hand om denna patientgrupp. Smärt- och Rehabkliniken måste föra ut kunskaper om hur man hjälper dessa patienter.

I princip har alla olika partier ställt sig positiva till dessa problem. Alliansen har utlovat ökat stöd till biologiska läkemedel, men ej garanterat att de inom 3 år kan uppfylla SoS riktlinjer för behandling av pat. med reumatologiska sjukdomar. 

Vi diskuterade också tillgängligheten på vårdcentralerna.
Jan-Erik Asp framförde till Göran Gunnarsson angående busskommunikationerna inom Motala att man måste återskapa hållplatsen utanför Brinkens Vårdcentral så att vårdsökande slipper gå några 100 m uppför en brant backe vid besök på denna vårdcentral.

 

Linköping
Lars Cöster
Styrelsemedlem
i Reumatikerdistriktet
Sammankallande i Intressepolitiska gruppen

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.