Försäkringskassan har inte alltid rätt!

Reumatikerdistriktet Östergötland

Försäkringskassans beslut om avslag har ändrats av Förvaltningsrätten i Östergötland i 22,9% sjukskrivning och 28,7% sjukersättning av totalt 597 överklagade beslut. Det ser lika illa ut i hela landet utom i Stockholm där endast ca 10% beslut ändrades. Siffrorna är från 2011 hämtade från DN 26 april 2012. Några siffror för 2012 finns inte tillgängliga.

Att FK har fel i så många beslut har oroat politikerna i socialförsäkrings-utskottet som arbetar med dessa frågor. Inspektionen för Socialförsäkringar (statlig myndighet) har beslutat att undersöka FK på grund av detta.

Intressepolitiska gruppen (IPG) inom RD följer utvecklingen och anser att det innebär en rättsosäkerhet för den enskilde att FK har fel i så hög procent. Vi har diskuterat detta med representanter för FK.
Dessa har inte kunna svara på om det har skett en förbättring under 2012.

Om Du är missnöjd med att fått avslag på sjukskrivning eller ansökan om förtidspension bör du överklaga FK :s beslut, om Du anser att beslutet är felaktigt, till Förvaltningsrätten i Östergötland.

Så fort Du fått avslaget bör Du kontakta intygsskrivande läkare för ev. förtydligande/nytt intyg att skicka till rätten. I allmänhet behöver man söka hjälp av utomstående som har kunskap i dessa frågor. Du kan vända dig till din reumatikerförening för råd.

Även Brukarstödscenter, Peter Gustavsson, på Fontänen Linköping inom Handikappföreningarna Östergötland kan ge råd och hjälp.
Brukarstöd nås per telefon 013-12 33 10, eller E-post: brukarstod@telia.com

Linköping
Lars Cöster

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.