Reumatikerdistriktet Östergötlands fond

Regler för erhållande av fondbidrag från Reumatikerdistriktet i Östergötland.

1. Du ska ha varit medlem i någon reumatikerförening inom Reumatikerdistriktet i Östergötland i minst tre år. 

2. Resans längd måste vara minst två veckor och innehålla minst 5 individuella behandlingar per vecka samt någon form av gruppgymnastik eller bassängträning. 

3. Läkarintyg, som är högst ett år gammalt, ska finnas med vid ansökan. Intyget ska styrka att Du är reumatiker och att behovet av bidrag till rehabilitering är medicinskt (blankett finns på vår hemsida eller på kansliet)

4. Fondmedel betalas ut först när kopia av resebekräftelse sänts in. 

5. Fondmedel betalas inte ut i efterskott, d v s bidrag kan ej beviljas efter det att resa gjorts. Har bidrag till resan i huvudsak lämnats av Försäkringskassan eller landstinget, kommer inte något bidrag att beviljas av distriktet. 

6. Fondmedel beviljade till ett resmål får inte bytas ut mot annat resmål om inte arbetsutskottet givit medgivande därtill. 

7. Har Du fått fondmedel, så måste det gå minst tre kalenderår till nästa gång Du kan beviljas nya medel. 

8. Ansökan om fondmedel måste vara inlämnad minst 6 veckor före resans avgång. 

9. Har andra bidrag sökts skall dessa redovisas. Reumatikerdistriktet kommer att ha en öppen dialog med Reumatikerförbundet, Reumatikerföreningarna, Ståhls Stiftelse m flera. Detta för att inte för mycket pengar betalas ut. 

10. Efter behandlingsresans slut lämnas en kort skriftlig redogörelse till Arbetsutskottet om resans innehåll för spridning av information om olika behandlingsformer och olika resmål. Dessutom lämnas uppgifter på erhållna/beviljade bidrag samt kostnaden för resan enligt researrangören. 

11. Distriktets arbetsutskott handlägger och beslutar om fondmedel. Ansökningarna behandlas konfidentiellt och fortlöpande under året. 

Riktlinjerna är antagna av distriktets styrelse och gäller fr o m den 1 januari 2003. 

Reumatikerdistriktet i Östergötland, Fontänen, Västra vägen 32, 582 28 Linköping. 
Telefon 013 - 12 68 55 E-post  

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.