Reumatikerförbundet Östergötlands fond

Regler och riktlinjer för erhållande av fondbidrag från Reumatikerförbundet Östergötland

Riktlinjer för erhållande av fondbidrag från Reumatikerdistriktet i Östergötland.

1. Du ska ha varit medlem i någon reumatikerförening inom Reumatikerdistriktet i Östergötland i minst tre år. 

2. Resans längd måste vara minst två veckor och innehålla minst 12 individuella behandlingar per vecka samt någon forma av gruppgymnastik eller bassängträning. Reser man på egen hand, måste man kunna redovisa vilka behandlingar och antal, innan bidrag betalas ut.

3. Läkarintyg, enligt reumatikerförbundets formulär, som är högst ett år gammalt, ska finnas med vid ansökan. Intyget ska styrka att Du har en reumatiks sjukdom är reumatiker och att behovet av bidrag till rehabilitering är medicinskt (blankett finns på vår hemsida eller kansliet).

4. Fondmedel betalas ut först när kopia av resebekräftelse sänts in. 

5. Fondmedel betalas inte ut i efterskott, d v s bidrag kan ej beviljas efter det att resa gjorts. 

6. Fondmedel beviljade till ett resmål får inte bytas ut mot annat resmål om inte verkställande utskottet givit medgivande därtill. 

7. Har Du fått fondmedel, så måste det gå minst tre kalenderår till nästa gång Du kan beviljas nya medel. 

8. Ansökan om fondmedel måste vara inlämnad senast 31 mars och resan genomförd 31 mars nästkommande år.. 

9. Har andra bidrag sökts skall dessa redovisas. Sammanlagda summan av ersättningar får ej uppgå till mer än 90% av resans pris.

10. Efter behandlingsresans slut lämnas en kort skriftlig redogörelse till Arbetsutskottet om resans innehåll för spridning av information om olika behandlingsformer och olika resmål. Dessutom lämnas uppgifter på erhållna/beviljade bidrag samt kostnaden för resan enligt researrangören. 

11. Distriktets Verkställande utskott handlägger och beslutar om fondmedel. Ansökningarna behandlas konfidentiellt. 

Riktlinjerna är antagna av distriktets styrelse.

 

Kontakt:

Reumatikerdistriktet i Östergötland, Fontänen, Västra vägen 32, 582 28 Linköping. 
Telefon 013 - 12 68 55 E-post  

0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.