Henry och Ella Margareta Ståhls Stiftelse

  • Ändamålet med ansökan ska vara direkt relaterat till sjukdomen/handikappet och leda till en positiv påverkan.

  • Till ansökan ska bifogas läkarintyg, högst 1 år gammalt. Läkarintyget ska styrka diagnos och handikapp samt även sökt ändamål.

  • För att bidrag ska beviljas till rekreationsresa måste det finnas tillgång till någon form av behandlingar och/eller rehabilitering, som syftar till att förbättra sjukdomen/handikappet.

  • Bidrag lämnas inte till löpande kostnader eller som drifttillskott. Ej heller lämnas bidrag till tandvård, inköp av dator eller glasögon.

  • Bidrag beviljas inte till redan gjorda resor, inköp etc. Stiftelsen måste först godkänna ansökan.

  • Bidrag utdelas en eventuellt två gånger per år. Ansökningarna ska ha kommit Stiftelsen tillhanda senast den 31 mars för den första ansökningsperioden. Om det blir en andra ansökningsperiod ska ansökningarna vara inlämnade den 30 september.

  • Stiftelsen handlägger ärendena efter ansökningsdatum för respektive period. Besked från Stiftelsen lämnas skriftligen cirka 3 månader efter sista ansökningsdatum.

  • Bidragsmottagaren är skyldig att till Stiftelsen, på anmodan, överlämna eventuella verifikationer eller kvitton.

  • Godkänt bidrag kan endast användas till sökt ändamål. Ändras ändamålet ska förnyad ansökan lämnas.

  • Godkänt bidrag ska tas ut inom ett år räknat från sista ansökningsdag.

Mer information finns på stiftelsens hemsida: http://www.stahl.se/om-stahl/stiftelsen/ansokningsperioder.html

Kontakt

Henry och Ella Margarets Ståhls Stiftelse
c/o Ståhl Invest i Norrköping AB
Box 7059
600 07 Norrköping

Telefon:0704-173062
E-post:
0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.