Stiftelsen Paul Jensens fond

Denna fond betalar ut pengar till sånt som ska underlätta vardagen. Du ska vara medlem i Reumatikerförbundet sedan minst tre år, du ska ha en reumatisk diagnos och du ska vara rökfri.

Krav på den som söker bidraget

Du som är reumatiker och medlem i Reumatikerförbundet sedan minst tre år (medlem senast 2012-03-30) kan ur denna stiftelse ansöka om bidrag för att på olika sätt underlätta vardagen. Ett krav är att du är rökfri. Läkarintyg som stärker diagnosen ska biläggas.

Bidraget är inkomstprövat. Taxerad inkomst får uppgå till högst 4 prisbasbelopp (178 000 kr). Detta ska styrkas med kopia av Bevis om slutlig skatt enligt 2014 års taxering. OBSERVERA inte deklarationsblankett eller inkomstuppgifter.

Reumatisk sjukdom ska styrkas med intyg av läkare.

Om du fått bidrag från Reumatikerförbundets fonder, stiftelser förvaltade av Reumatikerförbundet, Stiftelsen Astrid och Gösta Gyllmars fond eller Stiftelsen Paul Jensens fond under de tre senaste kalenderåren (under 2012, 2013, 2014) beviljas inte bidrag.

Bidrag beviljas inte i efterskott eller om bidrag erhållits från kommun, landsting eller annan anslagsgivare.

Detta kan du inte söka till

Enligt beslut i stiftelsens styrelse ges inte bidrag till

  • Tvättmaskiner
  • Diskmaskiner
  • Glasögon
  • Bilar
  • Resor och behandlingar
  • Bostadsanpassning

Bra att veta

Storleken på bidraget är beroende på stiftelsens utdelningsbara avkastning. År 2014 uppgick bidraget till högst 5000 kr.

Ansökan

Ansökan ska göras på speciell blankett som du hittar på: https://reumatikerforbundet.org/bli-medlem/Bidrag/stiftelsen-paul-jensens-fond/

Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 25 mars 2015.

Kontakt

Adress: Reumatikerförbundet, Box 12851, 112 98 Stockholm
Telefon: 08 - 505 805 00
0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.