Reumatikerdistriktet agerar...

Debattartikel publicerad i Corren, MTV 26 juni och i Norrköpings tidningar 9 juli

Kronisk smärta med onödigt lidande


  • I Sverige finns nu cirka 1 miljon människor med reumatisk sjukdom. Det är kroniska sjukdomar där vården och behandlingen oftast är livslång. För att behandlingen ska bli effektiv måste den sättas in tidigt. Reumatikerförbundets medlemmar är beroende av att samorningen i sjukvården fungerar. Det är till vårdcentralen patienten ska vända sig först, för att snarast få en bedömning och sedan vid behov få komma till en specialist. Primärvården behöver resurser för att kedjan ska fungera.

  • Av alla vårdsökande, söker en tredjedel för sjukdomar i rörelseorganen. Det finns nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar som ska följas inklusive tillräckliga medel för nya läkemedel. Hälften av alla landsting har inte infört dem. Har primärvården och reumatologkliniken i Östergötland resurser att föja dem?
  • Vi vet att det dröjer i genomsnitt åtta år att få en diagnos vid reumatisk ryggsjukdom, det är inte rimligt med så långt lidande och väntan på rätt behandling.

  • Många lever med kronisk smärta som kraftigt försämrar livskvalitén. I dag får alltför få tillgång till smärtskolor och kognitiv beteendeterapi. Alla ska ha rätt till en optimal smärtlindring, lära sig leva med och hantera smärtan samt få stöttning i detta.

Vi anser att primärvården behöver en kompetenspåfyllnad om de stora folksjukdomarna som reumatism. Antalet läkare måste vara tillräckligt, men vi vill se ett nytänkande i hur vårdens resurser och uppgifter kan fördelas. Genom att arbeta mer tvärvetenskapligt med fler kompetenser, till exempel fysioterapeuter (sjukgymnaster) och reumasjuksköterskor kan mer patienttid frigöras för läkarna.

Det finns goda exempel, ett sådant är vårdcentralen Brahehälsan, i Skåne, där arbetas i team och bland annat har det satsats på en gemensam vidareutbildning för fysioterapeuter och läkare i ortopedisk medicin. Fysioterapeuten är ofta den första som möter patienten och målet är att ge en tid inom en vecka.

Bedömning och träning kommer igång snabbare och tid bokas till läkare och olika undersökningar, till exempel magnetkameraundersökning i teamet. Att allas kompetenser tas tillvara i team ökar personalens samarbete och trygghet, vilket kommer patientens vård tillgodo.

Intressepolitiska gruppen
Reumatikerdistriktet Östergötland
0 Kommentarer
50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.