Rapport från Reumatikerförbundets stämma 2018

Reumatikerdistriktet Östergötland har varit på förbundstämma i Västerås.

Den 2-3 juni hölls Reumatikerförbundets stämma i Västerås. Representanter för Östergötland var Karin Eriksson, Maigun Hjalmarsson och Britt-Marie Waller. Deltog gjorde också ledamoten i förbundsstyrelsen,  Lars Cöster och valberedaren i förbundet, Britt Skårstedt från Östergötland.

 

Detta år var det inga personval till förbundsstyrelsen, val gjordes på förra stämman för en 4-årsperiod. 15 motioner från olika distrikt och föreningar avhandlades. De reviderade stadgar som har varit ute på remiss hos distrikt och föreningar antogs på stämman. Förbundsordförande Lotta Håkansson informerade i samband med antagandet av de nya stadgarna, att stadgarna gäller omedelbart fr o m 2018-06-02. Detta gäller från detta datum för förbund, distrikt och föreningar. Vi behöver alltså inte antaga dessa vid våra årsmöten 2019. Detta innebär att distrikt och föreningar måste vara informerade om vad dessa ändringar i stadgarna innebär. Jag skickar med en PDF-fil med de nya stadgarna där ni särskilt kan titta på dessa paragrafer:

 

§6.2 Förbundsstämma kommer att hållas vartannat år, nästa år 2019 blir det stämma för att komma i fas med personvalen. Stämman därefter blir 2021.

 

§11.4 Föreningarnas årsmöten måste hållas senast den 21 februari. Motioner till föreningarnas årsmöten måste vara inne senast 15 januari.

 

§13.5 Distriktens och föreningarnas styrelsemötesprotokoll ska vara justerade inom en månad.

 

Det är en hel del ändringar i övrigt som ni kan läsa om i den medskickade filen. Ovanstående är dock viktigt att ni i föreningarna är informerade om så att ni följer stadgarna.

 

På uppdrag av distriktsordförande Karin Eriksson,

 

Vänliga hälsningar

 

Britt-Marie Waller
Motala-Vadstena

50 000 starka skäl att bli medlem

Har du, eller någon du känner, reumatism? I så fall ska du absolut bli medlem i Reumatikerförbundet. Våra medlemmar berättar varför.

Bli medlem!

Ge en gåva som ger hopp

Varje bidrag, litet som stort, är lika välkommet. Och du kan vara säker på att pengarna gör nytta. Läs mer eller välj belopp eller valfri summa.